Skolepolitik

Konservative i Odder mener, at inklusionen er gået for vidt, hvilket hverken gavner de svage eller stærke elever. Derfor ønsker vi, at man i højere grad får mulighed for at differentiere og opdele eleverne efter, hvad der er pædagogisk og fagligt hensigtsmæssigt. Vi har den fulde tillid til, at lærerne og ledelsen på de enkelte skoler kan vurdere, hvordan det gøres bedst muligt.

Dernæst er Konservative kritiske overfor implementeringen af den ny skolereform i Odder Kommune. Vi mener, at børn og unge også lærer noget udenfor skolen, hvorfor vi vil arbejde for kortere skoledage.
Der er noget galt, når folkeskoleelever får stress, og mange må stoppe til fritidsaktiviteter pga. de lange skoledage. Vi mener, at det er sundt, at børn også møder andre voksne end lærere og pædagoger. De skal samtidig have mulighed for at være en del af andre forpligtigende fællesskaber end det i skolen.
Vi tænker, at kommunens skoleklasser bør have mulighed for at tage gratis med færgen på skoleudflugter til Tunø.

Konservative i Odder vil arbejde for:

At skoledagene bliver kortere, især i de yngste klasser.
At tilbagerulle den nye struktur på skoleområdet.
At bevare Ungdomsskolen og 10. klassecenteret.
At der gives bedre muligheder for at differentiere undervisningen til gavn for både svage og stærke elever.
At der oprettes og bevares rimelige klassekvotienter med maksimalt 28 elever i klassen.
At udvikle skolen med vægt på større faglighed.
At understøtte muligheden for, at der tilbydes skoletrætte elever et job hos en af byens virksomheder.
At der bevares det allerbedste samarbejde mellem skole og forældre.
At sikre tidssvarende skolebygninger.
At kommunens lærere og skoleledelser har gode arbejdsforhold.
At styrke forældrebestyrelsernes reelle indflydelse.