Erhvervspolitik

Vi tror på, at vækst og velstand skabes bedst i et samfund, hvor den private sektor har mulighed for at vokse og udvikle sig. Derfor vil Konservative i Odder fortsat arbejde for endnu bedre rammer for den enkelte virksomheds virkelyst.

De Konservative i Odder ønsker:

At skabe det allerbedste grundlag for etablering af iværksætteri og nye videnstunge virksomheder, da Odder er placeret mellem to store velfungerende uddannelsesbyer.
At støtte maksimalt op om det eksisterende erhvervsliv.
At tiltrække statslige virksomheder (uddannelse, skat, byggestyrelse etc.)
At udbyde kommunale erhvervsgrunde, der kan konkurrere på pris med vores nabokommuner og arbejde for, at der altid er det efterspurgte antal erhvervsgrunde til salg.
At forkorte den kommunale sagsbehandling ved erhvervsrelaterede sager.
At undgå indførelse af dækningsafgift.
Arbejde for et spændende og attraktivt forretningsliv.
At bevare de ca. 1.000 gratis parkeringspladser, der er i Odder centrum.