Konservative i Odders valgprogram

Konservative i Odders valgprogram sammenfatter vores fælles værdier, visioner og mål i forbindelse med kommunevalget 21. november 2017. Vi vil påvirke udviklingen til gavn, vækst og glæde for Odder Kommunes borgere. Konservative i Odder ønsker at bevare og udvikle velfærdssamfundet. Lokalt vil vi derfor være opmærksomme på udefrakommende udfordringer og ændringer med det mål, at Odder Kommune skal have del i væksten fremover; men vi vil i størst mulig grad selv styre udviklingen til gavn, vækst og glæde for kommunens borgere. Den konservative lokalpolitik er baseret på lige dele tradition og fornyelse. Vores klare mål er at skabe de bedst mulige betingelser for kommunens borgere – både socialt, miljømæssigt, kulturelt og økonomisk. Derfor vil vi bygge videre på de mange positive traditioner, der har formet og udviklet Odder Kommune. Ad den vej vil vi medvirke til at udvikle kommunen til et endnu bedre sted at bo eller opholde sig for både borgere, erhvervsliv og turister. Vi vil - kort sagt – bruge de bedste erfaringer fra fortiden til at forme fremtiden. Vi ønsker et innovativt og stærkt erhvervsliv i Odder Kommune. Som konservative er vi meget opmærksomme på vigtigheden af et lokalt og aktivt erhvervsliv, som danner grundlaget for yderligere bosætning i Odder Kommune. Vi vil passe godt på borgernes penge og bruge dem fornuftigt til gavn for kommunens borgere. Ansvarlighed og tryghed er afgørende, når borgernes penge forvaltes. Vi vil prioritere Odder Kommunes opgaveløsninger således: 1. Opgaver som løses bedst i offentlig regi 2. Opgaver som kan løses i offentlig eller i privat regi. 3. Udlicitere opgaver som løses bedst af private aktører. Som Konservative i Odder vil vi arbejde for afskaffelse af al unødvendig administration i Odder Kommune, idet vi ønsker at prioritere de kommunale kerneydelser højest. Vi vil kræve, at enhver borger som kan selv også skal selv. På den måde kan vi også spænde et sikkerhedsnet ud, som fanger de borgere, som ikke kan selv. Dem skal vi sikre midler til, så de også kan få et godt liv. I papirformat vil vi kun – i respekt for Odder Kommunes ”digitalpolitik” - udgive en ”folder”, hvor vores vigtigste holdninger, visioner og mål for de kommende år opremses. Hele vores valgprogram kan læses på odder.konservative.dk Vi ønsker og tror på at nå et stærkt konservativt valgresultat ved kommunalvalget, og jeg ser frem til at arbejde med programmet til glæde, gavn og vækst for både borgere, erhvervsliv og turister i Odder Kommune. God læse- og debatlyst. Godt valg! Niels Rosenberg Borgmesterkandidat